Spring naar hoofd-inhoud

Unit D

Hieronder verstaan we de kinderen uit basisgroep 7 en 8.
We formeren drie basisgroepen waarbij elke leerkracht gedurende een bepaalde periode de mentorrol aanneemt van die bepaalde groep kinderen.
Er wordt in meerdere rondes instructie gegeven aan een kleine groep kinderen door de ene leerkracht. De andere kinderen werken op dat moment  zelfstandig  bij de andere leerkracht die de rol van coach aanneemt. De leerkrachtrollen wisselen in overleg met elkaar.

Gedurende de week vinden er ook groepsactiviteiten plaats waarbij de basisgroepen van de unit in een grotere setting samenwerken.

De leerkrachten wisselen om de twee weken van basisgroep zodat kinderen al wennen aan het krijgen van les door verschillende leerkachten. De kinderen ervaren dat zij terecht kunnen bij beide leerkrachten. Dit wordt door de kinderen en door de leerkrachten als erg positief ervaren. Samen verantwoordelijk zijn en delen van kennis en ervaring wordt in deze unit optimaal ingezet.