Spring naar hoofd-inhoud

Unit A

Hieronder verstaan we alle kinderen uit jaargroep 1 en 2.
We starten het schooljaar met drie kleine basisgroepen die in de loop van  het jaar uitgroeien tot grotere groepen omdat er door het jaar heen een instroom is van kinderen die 4 jaar worden.
Elke ochtend wordt in de kring gestart vanuit de eigen basisgroep zodat de veiligheid en de geborgenheid gehandhaafd blijft.
Gedurende de dag wordt er veel samengewerkt met kinderen en leerkrachten uit de andere basisgroepen van deze unit.
We werken met ruime, betekenisvolle  hoeken. Dit betekent dat niet meer elk klaslokaal een eigen bouwhoek, huishoek etc. heeft. In de centrale hal wordt een gezamenlijke hoek ingericht waarin kinderen samen kunnen spelen met kinderen uit een andere basisgroep van unit A.
Elk thema wordt samen voorbereid en uitgewerkt door het team van unit A. Hierbij maken we gebruik van elkaars talenten en worden voorbereidingen niet dubbel of ‘naast’ elkaar gedaan.