Spring naar hoofd-inhoud

Excursies

Op de Irisschool geven wij thematisch onderwijs.
Dit betekent dat de kinderen een aantal weken verdiepend werken rondom één thema.
Tijdens de uitwerking van een thema is er aandacht voor: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap, taal spelling en begrijpend lezen.
Thematisch onderwijs biedt vooral de mogelijkheid tot belevend en ervaringsgericht leren.
Om deze reden wordt bij elk thema gezocht naar een excursie en het geven van een gastles door een professional die aansluit bij het thema.
U zult begrijpen dat hierbij vaak beeldmateriaal gebruikt wordt als weergave voor hetgeen geleerd, gezien en beleefd is.
Vanwege de AVG en het ietwat statische karakter wat de website de laatste jaren gekregen heeft, delen we niet meer zo vaak foto’s via de website.
Op de Irisschool maken we gebruik van de ‘Parro-app’. Wij kiezen er voor om deze app te gebruiken voor het delen van allerlei informatie en om bijv. foto’s te plaatsen. Via deze veilige omgeving u als ouder meegenieten van wat er gebeurt op school.