Spring naar hoofd-inhoud

Missie

 

De Irisschool biedt een veilige haven om tot ontwikkeling te komen.

Op de Irisschool word je uitgedaagd en mag je jezelf mag zijn. 

De Irisschool draagt bij aan de ontwikkeling als mens tot het worden van een wereldburger.

 

Visie

Onze visie kunnen we het beste beschrijven vanuit onze kernwaarden.

Eigenaarschap
Een kind is van nature nieuwsgierig. Wanneer keuzes geboden worden en kinderen zelf keuzes leren maken, worden zij eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. Samen met de leerkracht kunnen de kinderen eigen doelen bepalen en zijn zij zich bewust van hun talenten.
Dit geldt ook voor alle medewerkers: ook wij blijven continu in ontwikkeling en zijn reflectief naar ons eigen handelen.

Samenwerken
Op de Irisschool staat het kind centraal. Dit betekent dat we waarde hechten aan een zinvolle samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen kind, ouder en team:
 

Een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken is: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander

Kwaliteit
Wanneer je onderwijs biedt aan kinderen staat kwaliteit voorop. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Niet enkel de cognitieve vakken staan centraal. Ook de brede talentontwikkeling speelt een belangrijke rol. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen.
De Irisschool is een school die altijd in beweging is en waar toekomstgericht wordt gedacht en gehandeld.
Alle medewerkers blijven continu in ontwikkeling en zijn reflectief op eigen handelen. We zien het als onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomst.

Verantwoordelijkheid- samen sterk
We bieden kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In de units wordt intensief samengewerkt waarbij kinderen kunnen leren van en met elkaar.
Het team van de Irisschool maakt zich samen sterk voor een optimale groei in ontwikkeling van ieder kind.
Ieder is verantwoordelijk voor eigen handelen, verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving. Dit geldt voor alle kinderen, voor alle medewerkers en voor alle ouders.

“Wil je snel gaan, ga je alleen
Wil je ver komen, ga je samen”